Interaktivní mapa
neziskového sektoru

Tento web vzniknul s cílem vytvořit funkční, uživatelsky přívětivé a aktualizované prostředí, které přináší komplexní, aktuální, přesná a ověřitelná data o základních ekonomických i neekonomických charakteristikách všech nestátních neziskových organizací. Obsah stránek je vytvářen se zřetelem k potřebám různých skupin uživatelů, tedy neziskových organizací samotných, orgánů veřejné správy, médií, ale i široké veřejnosti.

Jednotlivé mapy umožňují získat informace o nejrůznějších typech tzv. „neziskovek“. Data a fakta jsou prezentována především formou interaktivních map a storymap. Hlavní interaktivní mapy zobrazují data o nestátních neziskových organizacích v ČR a o finančních tocích v neziskovém sektoru, samozřejmě s možností uživatelského filtrování. Tematické interaktivní mapy přibližují vybraná témata, konkrétně mapu dotací z EU pro nestátní neziskové organizace, poskytování sociálních služeb, zdravotních služeb a mapu organizací zapojených do projektu GIVT. Storymapy potom do hloubky představují určité zajímavé příběhy typické pro různé části neziskového sektoru.

Přednosti portálu jsou zejména:

  • Vše je online, bez nutnosti cokoliv instalovat.
  • Poskytovaná data jsou zdarma a pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.
  • Data jsou průběžně aktualizována.
  • Lze si zvolit vlastní filtry zobrazovaných dat.
  • Prostředí portálu je stále vylepšováno a řešitelský tým bude reagovat na připomínky uživatelů.
  • Obsah webu je vytvářen lidmi, které jejich práce opravdu baví a jejichž snahou je, aby byl neziskový sektor maximálně transparentní a srozumitelný pro každého.

Podpůrné dokumenty:

  • Bližší informace o obsahu webu a využitých zdrojích najdete v METODICE.
  • Pro usnadnění práce s jednotlivými aplikacemi slouží tato NÁPOVĚDA, která ukazuje možnosti interaktivních map ve formě stručného textu a videí.

Spolupracujeme s:

Podpořili nás:

Napsali o nás:

Informace o projektu:

Projekt Interaktivní mapa neziskového sektoru (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006215) byl podán v průběhu roku 2016 v rámci výzvy OPZ č. 124 s názvem Podpora inovačního prostřední, následně byl vybrán mezi úspěšné a byl realizován od dubna roku 2017 do března roku 2020 na půdě Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Centrem pro výzkum neziskového sektoru.  Více o projektu najdete na webu Masarykovy univerzity.