Co neziskové organizace
opravdu dělají?

Zajímá Vás, čemu se neziskové organizace věnují, kde získávají peníze a jak s nimi hospodaří? Čím se zabývají ty, které se nachází ve Vašem nejbližším okolí? Hledáte spolehlivého partnera pro spolupráci či organizaci, na jejíž činnost se vyplatí přispět? Nebo naopak hledáte poskytovatele služeb, které potřebujete využít?

Číst více

 

Níže Vám nabízíme první ukázky výstupů projektu zpracovaných do jednotlivých infografik:

Počet obyvatel / NNO
v krajích

Počet NNO
v krajích
obyvatele
/NNO
Hlavní město Praha 24 000 55,2
Jihočeský 9 523 67,6
Jihomoravský 15 814 75,4
Karlovarský 3 498 84,2
Královehradecký 7 256 76,0
Liberecký 5 706 77,8
Moravskoslezký 11 563 103,8
Olomoucký 7 584 83,3
Pardubický 6 604 79,1
Plzeňský 7 618 77,4
Středočeský 16 726 82,8
Vysočina 6 580 77,5
Ústecký 9 201 89,2
Zlínský 6 843 85,1
Celkem 138 516
55,2
67,6
75,4
84,2
76,0
77,8
103,8
83,3
79,1
77,4
82,8
77,5
89,2
85,1

Zdroj: RES, data k 29.2.2020
Počty obyvatel v krajích ČR: ČSÚ - Počet obyvatel podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019 (stav ke konci období 31. prosince 2019)

Počet NNO
v obcích

počet NNO v Praze (kraj hl.m. Praha) 24 000
Počet NNO v Brně 6 216
Počet obcí s NNO 5 270
Počet obcí s 1 NNO 423
Počet obcí bez NNO 983

24 000

počet NNO v Praze (kraj hl.m. Praha)

6 216

Počet NNO v Brně

5 270

Počet obcí s NNO

423

Počet obcí s 1 NNO

983

Počet obcí bez NNO

Zdroj: RES, data k 29.2.2020

Nejpočetnější
zástupci právních
forem NNO v ČR

Spolek 101 461
Pobočný spolek 26 359
Evidované církevní právnické osoby 4 016
Obecně prospěšná společnost 2 738
Nadační fond 2 111
Ústav 1 210
Nadace 562

Spolek

Pobočný spolek

Evidované církevní právnické osoby

Obecně prospěšná společnost

Nadační fond

Ústav

Nadace

Zdroj: RES, data k 29.2.2020

Příklady nejstarších
NNO

1862 Sokol
1888 Klub českých turistů
1909 Orel
1914 Junák - český skaut
1919 Červený kříž
1922 Charita

Sokol

1862

Klub českých turistů

1888

Orel

1909

Junák

1914

Červený kříž

1919

Charita

1922

Zdroj: RES, data k: říjen 2017

Počty NNO vzniklých
v letech 1989-2019

1989 65
1990 4 857
1991 6 966
1992 7 609
1993 7 367
1994 5 698
1995 7 297
1996 6 308
1997 4 086
1998 4 887
1999 4 628
2000 3 874
2001 3 983
2002 3 754
2003 4 261
2004 4 177
2005 3 702
2006 3 744
2007 4 241
2008 4 710
2009 4 537
2010 4 765
2011 4 856
2012 4 934
2013 5 279
2014 2 607
2015 3 545
2016 4 605
2017 4 356
2018 3 501
2019 3 600

Zdroj: Zdroj: RES, data k 29.2.2020

Trend zániku NNO
v posledních pěti letech 

2015 382
2016 1 057
2017 1 047
2018 1 941
2019 1 722

2015

2016

2017

2018

2019

Zdroj: Zdroj: RES, data k 29.2.2020

Dotace z veřejných
rozpočtů

Počet NNO, které získaly dotaci ze státního rozpočtu 6 941
Celkový počet NNO k 1. 1. 2016 dle ČSÚ 116 933
Celkový objem dotací pro NNO ze státního rozpočtu ČR (v tis. Kč) 10 873 366
Celkový objem dotací pro NNO z krajských rozpočtů vč. hl. m. Prahy (v tis. Kč) 2 846 663
Celkový objem dotací pro NNO z obecních rozpočtů mimo hl. m. Prahy (v tis. Kč) 3 948 674
Celkový objem dotací pro NNO ze státních fondů (v tis. Kč) 220 990
Celkem 17 889 693

státní rozpočet (60,8 %)

krajský rozpočet (15,9 %)

obecní rozpočet (22,1 %)

státní fond (1,2 %)

Zdroj: Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2016

Největší objem dotací ze státního rozpočtu v roce 2019
směřoval k…

(v tisích Kč)Počet dotací
Fotbalová asociace České republiky 550 665 3
Český svaz ledního hokeje z.s. 257 619 8
Český atletický svaz 174 330 5
Český tenisový svaz z. s. 142 676 6
Česká basketbalová federace z.s. 136 930 5
Český volejbalový svaz 122 308 7
Horská služba ČR, o.p.s. 116 250 1
Svaz lyžařů České republiky z.s. 114 216 8
Český olympijský výbor 105 000 2
Český svaz kanoistů, z.s. 93 145 6
Český svaz cyklistiky z.s. 76 618 5
Český svaz plaveckých sportů 69 625 5

Fotbalová asociace České republiky

Český svaz ledního hokeje z.s.

Český atletický svaz

Český tenisový svaz z. s.

Česká basketbalová federace z.s.

Český volejbalový svaz

Horská služba ČR, o.p.s.

Svaz lyžařů České republiky z.s.

Český olympijský výbor

Český svaz kanoistů, z.s.

Český svaz cyklistiky z.s.

Český svaz plaveckých sportů

Zdroj: CEDR, data za rok 2019